Tuotannon digitalisaatio

Tuotannon digitalisoituminen kohti Industry 4.0 visiota on käynnissä ja investoinnit lisääntyvät kiihtyvästi

Industry 4.0 visiot ovat jalkautuneet osaksi valmistavan teollisuuden tuotannon tehostamista. Digitaalisesti ohjatut tehtaat saavat merkittävää kilpailuetua paremmasta kannattavuudesta ja paremmasta kyvykkyydestä vastata kasvaviin asiakasvaatimuksiin. Euroopassa ja Suomessa on käynnistetty merkittäviä tehdasuudistuksia ja uusia digitaalisia tehtaita rakennetaan jo.

Miksi Industry 4.0 investoinnit kasvavat?

Koska on pakko, jotta yritys pysyy kilpailukykyisenä. Tuotannon digitalisaatiolla voidaan nostaa yrityksen kannattavuutta. PWC:n Digital Factories 2020 -tutkimuksen mukaan 98 % valmistavasta teollisuudesta odottaa tuotannon digitalisaatiolla jopa 12 % tehokkuuden ja tuottavuuden kasvua.

 

Kuva lähteet: "Digital factories 2020-shaping the future of manufacturing." PWC Globalin www-sivu <//www.pwc.com/gx/en/industries/industrial-manufacturing/publications/digital-factories-2020.html>. 8.1.2019

Industry 4.0 tuotannossa tunnistetut keskeiset hyödyt

 • Lyhentynyt läpimenoaika
 • Pääomien parempi käyttö
 • Alhaisemmat laatukustannukset
 • Valmistuksen joustavuus ja ketteryys
 • Reaaliaikainen tilannekuva tuotannosta ja toimittajaverkosta
 • Automaation monipuolinen hyödyntäminen

Industry 4.0 tavoittelee tuotteen elinkaaren kokonaisvaltaista kehitystä ja hallintaa tuotekehityksestä asiakkaalle ja asiakkaalta tuotekehitykseen.

Tavoitteena digitaalinen tehokas tuotanto, mistä lähteä liikkeelle?

Konkreettisista askeleista kohti digitaalista tuotantoa löytyy hyviä konsepteja ja maturiteettitestejä. Konseptit antavat hyvät viitekehykset digitaalisen transformaation läpiviemiseen. The Singapore Smart Industry readiness index:in mukaan yrityksen kyvykkyyttä siirtyä digitaaliseen tuotantoon voidaan tarkastella prosessien, teknologioiden ja organisaation näkökulmasta 16 eri dimensiossa.

Leanwaren erityisosaaminen merkitty kuvaan keltaisella. Kuvalähde: "The Singapore Smart Industry Readiness Index." EDP Singapore www-sivu <//www.edb.gov.sg/en/news-and-resources/news/advanced-manufacturing-release.html>. 8.1.2019

Leanware kokenut kumppani tuotannon prosessien kehittämisessä ja digitalisaatiossa

Kokemuksemme mukaan suurin kömmähdys tuotannon digitalisaatiossa voidaan tehdä, kun nykyisiä prosesseja aletaan muuttamaan digitaalisiksi. Huono prosessi on huono prosessi digitalisoitunakin. Leanwaren erityisosaamista onkin muodostaa asiakkaalle uudet tehokkaammat järjestelmäohjatut prosessit. Visiomme on tehdä suomalaisista yrityksistä maailman kilpailukykyisimpiä. Toteutamme visiotamme konsultoimalla asiakkaitamme kohti parempia prosesseja ja digitaalista ohjausta.

Digitaalisen tuotantoprosessien happotesti voidaan tehdä vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä on valmistustyön tuottava työaika?
 • Kuinka tuotannon muutoksiin pystytään reagoimaan?
 • Onko tuotantoon lähes reaaliaikainen läpinäkyvyys?
 • Ohjataanko prosesseja tunti tai minuuttitasolla?
 • Paljonko osien ja komponenttien käsittelyyn kuluu aikaa?
 • Mikä on sisälogistiikan kokonaistehokkuus?
 • Hyödynnetäänkö tuotannon dataa jatkuvassa parantamisessa?

Asiakkaamme ovat aloittaneet tuotannon digitalisaation konsultointiyhteistyöllä. Teemme järjestelmäriippumattomia prosessikonsultaatioita tuotannonohjaukseen, valmistuksenohjaukseen, materiaalivirtojen ohjaukseen ja varastonhallintaan. Konsultoimme myös tuotannossa käytettävien järjestelmien arkkitehtuuria ja roolia. Arkkitehtuurikonsultaatiot perustuvat kansainväliseen ISA-95-standardiin.

Asiakkaidemme tuotanto toimii tehokkaasti sekä laadukkaasti. Tuotannon MES- ja WMS-järjestelmien elinkaaripalvelumme mahdollistavat jatkuvan parantamisen. Leanwaren henkilöstöllä on toimialan johtava prosessi-, ohjelmisto- ja projektiosaaminen.

Lähde matkalle kohti digitaalista tuotantoa. Ota meihin yhteyttä niin keskustellaan miten voimme olla avuksi.

Miksi tuotannon digitalisointi on tärkeää? Mitä LEAN-metodit ja -työkalut tarkoittavat tämän päivän tuotannossa?

Pekka Saarelainen kertoo vastaukset kysymyksiin videolla.

Industry 4.0 videoesimerkkejä