Ketterä ohjelmistoprojekti onnistuu, kun asiakaskin toimii ketterästi – Case Metso Flow Contol

2.3.2017

 

Millainen on onnistunut projekti? Sellainen, jossa tavoitteet täyttyvät ja budjetti pitää? Sellainen, joka valmistuu aikataulussa? Onnistumista voidaan ajatella eri näkökulmista eikä yksiselitteistä määritelmää onnistuneelle projektille ole olemassa. Kuitenkin siinä vaiheessa, kun sekä asiakas että projektitiimi ovat tyytyväisiä projektin päätteeksi, voidaan puhua onnistumisesta. Ja kaikki lienevät yhtä mieltä siitä, että asiakasprojektissa onnistumisia ei tule ilman molemminpuolista sitoutumista ja luottamusta.

Hyvä esimerkki onnistuneesta projektista ja erinomaisesta asiakasyhteistyöstä on viime kesän ja syksyn aikana toteutettu projekti Metso Flow Controllille, jossa uudistuksen jälkeen Leanwaren MES-tuotannonohjausjärjestelmä kokosi yhden käyttöliittymän alle kymmenkunta eri IT-järjestelmää.

Onnistumisen edellytykset ohjelmistokehitystiimin näkökulmasta

Ohjelmistokehitystiimimme näkökulmasta merkittävimpiä asioita projektin onnistumiseen olivat projektin selkeä määrittely ja johtaminen sekä hyvin toimiva yhteistyö asiakkaan kanssa.  Asiakkaan avainhenkilöt olivat sitoutuneita projektiin alusta alkaen ja helposti tavoitettavissa.  Vaikka Agile –malli herätti alkuun hieman epäröintiä, asiakas pääsi projektin kuluessa hyvin sisään siihen, mitä ketterä ohjelmistokehitys tarkoittaa ja mitä se vaatii. Projektissa ei juututtu alun määrittelyyn, vaan muutoksia tehtiin suunnitellusti ja hallitusti, ja kun haluttiin lisätä toiminnallisuuksia, jotain suunnitelluista ominaisuuksista tiputettiin matkalla pois. Joustavuus oli molemmin puoleista ja asiakas näki itsekin paljon vaivaa projektin onnistumisen eteen.  Asiantuntijamme sanoin: ”Projekti oli kaikin puolin toimiva Scrum –projekti”

Jos yhteistyö asiakkaan kanssa toimi hyvin, toimi myös sisäinen yhteistyö. Parikoodaus havaittiin toimivaksi ja sitä hyödynnettiin etenkin, kun tiimi vahvistui uusilla jäsenillä. Tukea ja apuvoimia oli tarjolla tarvittaessa myös toisista tiimeistä, etenkin tiimistä, joka oli aiemmin tehnyt Metso Mineralsille MES-järjestelmän. Tuon projektin jäljiltä olemassa oli hyvin toimiva tuotepohja, jota oli helppoa lähteä jalostamaan eteenpäin. Vaikka projektia oli tekemässä kokeneita ohjelmistosuunnittelijoita, myös he oppivat teknisessä mielessä uusia asioita.

Miten asiakas sitten koki projektin?

Onnistumisen tunne projektissa ei ollut yksipuoleinen, vaan myös Metso Flow Controllilla koettiin projekti erittäin onnistuneena. Projektin tavoitteet saavutettiin sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Yhteistyö toimi hyvin asiakkaankin näkökulmasta ja erityisesti saimme kiitosta siitä, että meillä oli kyky ja halu tuottaa toimiva prosessi koko tehtaan ja Metson tarpeisiin ja muutosten jalkauttaminen kävi helposti ja nopeasti.

Projektin päättymisestä on nyt muutama kuukausi aikaa ja jatkokehitystyötä on aloitettu pienemmillä tuotantoa hyödyntävillä parannuksilla. Nyt kerätään käytännön kokemusta siitä, mihin suuntaan isompia jatkokehitystarpeita tulisi viedä. Tästä on hyvä jatkaa!

Täältä pääset lukemaan vielä lisää asiakkaan projektikokemuksista.