Merkittävä parannus oston, varaston ja logistiikan ohjaukseen kuudessa kuukaudessa

Yritys

Airam Electric Oy Ab on vakavarainen suomalainen perheyritys, jonka liikevaihto on kasvanut viime vuosien ajan. Airamilla on pitkät perinteet valaistuksen ja sähkötekniikan asiantuntijana vuodesta 1921. Airam-tuotteita myyvät hyvin varustetut tavaratalot, päivittäistavarakaupat, sähköliikkeet ja rautakaupat.

Yhtiö on kasvattanut vientiä systemaattisesti. Vientimarkkinoita ovat Pohjoismaat, Baltia, Italia ja Hollanti. Yhtiöllä on oma tuotesuunnittelu, markkinointiosasto ja omat 8 000 neliön varastotilat Keravalla. Yhtiö ostaa tuotteet pääsääntöisesti Aasiasta sekä muutamalta Eurooppalaiselta tehtaalta.

Ratkaisu

Yhtiö teki päätöksen Expak-järjestelmän hankinnasta joulukuussa 2016. Toimitus tehtiin tammikuussa 2017 ja ratkaisun käyttö alkoi helmikuussa 2017. Tavoitteena oli, että vaihto-omaisuus alenee 3 miljoonaa euroa ja saatavuus pysyy kunnossa. Lisäksi haluttiin lisää läpinäkyvyyttä ostoon, varastointiin ja tuotteiden saatavuuteen.

Tulokset

Varaston arvo on alentunut yli 4 miljoonaa euroa (-35 %)

Varaston ja oston ohjauslaskennan automatisointi on alentanut merkittävästi vaihto-omaisuuteen sitouneen pääoman määrää. Yhtiöllä on nyt rahaa kassassa merkittävästi aiempia vuosia enemmän.

Ostojen rytmitys parantunut, saapuvien konttien volyymi -50 %

Expakin avulla ostoerien kokoa ja ajoitusta on saatu systemaattisesti parannettua. Saapuvat tavarat saadaan nyt suoraan hyllyyn ja varastossa on paremmin tilaa liikkua.

Saatavuus kunnossa, menekkituotteiden saatavuus lähes 100 %

Expak optimoi varastot ja ostot siten, että saatavuus pysyy erinomaisena kaiken aikaa. Expak huolehtii varaston ohjausarvoista ja ostotilauksista sekä huomioi muutokset automaattisesti.

Työajan säästöä

Expak hoitaa tuoteluokitusten, tilauspisteiden ja varmuusvarastojen laskentarutiinit automaattisesti. Se säästää oston, logistiikan ja varastoinnin työaikaa merkittävästi.

Airamin muutos Expakin avulla

Varaston arvo on alentunut yli 4 miljoonaa euroa (-35 %)

Ostojen rytmitys parantunut, saapuvien konttien volyymi -50 %

Toimitusmäärät kasvaneet

Saatavuus kunnossa